Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị

99