Ngày độc thân

Chọn ngày độc thân để làm cột mốc khởi nghiệp…
Ngày độc thân lần thứ hai tôi được biết, và cũng là cột mốc cho start up tiếp theo…
Đến hẹn lại lên, niềm hy vọng sẽ giữ lửa cho nhiệt huyết ấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *